Var­ning för Qvi­ding

Hallands Nyheter - - Sporten -

Od­de­vold tap­pa­de 1–0 till 1–3 ef­ter pa­us i bor­t­a­mö­tet med Mjäll­by och föll med 0–1 se­nast mot Äng­el­holm. Trup­pen be­står av fle­ra in­tres­san­ta spe­la­re men man lyc­ka­des in­te få hål på Äng­el­holm och på lör­dag vän­tar en ny stark de­fen­siv när man ställs mot Qvi­ding på bor­ta­plan. Qvi­ding är job­bigt att mö­ta och kom­mer stäl­la till det för fle­ra lag den här sä­song­en. Lal­lo Fer­nan­dez man­nar har fått ord­ning på för­svars­spe­let och har ploc­kat fy­ra po­äng på si­na två se­nas­te mat­cher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.