Ba­ra Sol­val­la

Hallands Nyheter - - Sporten -

Ons­dag 24 maj. Spel­stopp: 19:20 I och med den­na vec­ka är det som­mar­sä­song på V86 och om­gång­en av­görs på en ba­na. Den­na gång är det ba­ra Sol­val­la som kör de åt­ta lop­pen. Om­gång­en är präg­lad av ung­häst­lopp, he­la fy­ra 3-årings­lopp av­görs. Det är all­tid lu­rigt att tip­pa des­sa lopp. Det finns of­ta en stor fa­vo­rit men det känns in­te tryggt att li­ta på så unga och oru­ti­ne­ra­de häs­tar. Lass Re­venue (V86-8) får dock för­tro­en­de, han har hun­nit gö­ra sex star­ter och har än­nu in­te svi­kit. En bätt­re spik är dock So­bel Con­way (V85-1). Han har in­te vun­nit på ett tag men nu ser det ut att va­ra dags.

FAK­TA OM BA­NOR­NA

Sol­val­la: Upp­lopp 196 m

VECKANS NYCKLAR

4 So­bel Con­way (V86-1) av­slu­ta­de väl­digt bra se­nast. Han har hög ka­pa­ci­tet och ett fint lä­ge. Det bor­de var dags för ho­nom nu. SPIK

2 Ex­ca­li­bur Si­su (V86-4) av­slu­ta­de vasst näst se­nast och var duk­tig se­nast. Han är snabb ut och har fint lä­ge. In­tres­sant upp­gift.

DRAG

5 Swish La­ne och 1 Gra­ce­ful GT (V86-6) är två myc­ket vas­sa häs­tar för klas­sen. De har bra lä­gen och de bör gö­ra upp om se­gern i det­ta sto­lopp.

LÅS

SYSTEMFÖRSLAGEN

STO­RA SY­STE­MET 800 kro­nor/3200 ra­der V86-1: 4 So­bel Con­way. Res: 5-7 V86-2: 1, 2, 4, 5, 6. Res: 3-10 V86-3: 3, 7, 9, 10. Res: 5-2 V86-4: 2, 3, 4, 6. Res: 9-11 V86-5: 1, 5. Res: 6-10 V86-6: 1, 6, 7, 10. Res: 3-5 V86-7: 1, 2, 3, 7, 9. Res: 12-8 V86-8: 1 Lass Re­venue. Res: 5-10

LIL­LA SY­STE­MET 108 kro­nor/432 ra­der V86-1: 4 So­bel Con­way. Res: 5-7 V86-2: 2, 4, 6. Res: 1-5 V86-3: 3, 7. Res: 9-10 V86-4: 2, 4, 6. Res: 3-9 V86-5: 1, 5. Res: 6-10 V86-6: 1, 7, 10. Res: 6-3 V86-7: 1, 2, 3, 7. Res: 9-12 V86-8: 1 Lass Re­venue. Res: 5-10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.