Tre fi­na chan­ser

Hallands Nyheter - - Sporten -

ALL­TID AK­TU­ELL. Halm­stad-trä­na­ren Pe­ter Un­ter­ste­i­ner (bil­den) är all­tid ak­tu­ell då han gäs­tar Sol­val­la. Han har med sig tre häs­tar till ons­da­gens V86-om­gång Al­la tre är he­ta bud. Bäst chans har So­bel Con­way (V86-1) som sing­el­strec­kas. Bra chans även för Swish La­ne (V86-5). Den tred­je häs­ten ut är Mell­by Dra­ke (V86-7) som ock­så får tip­set i ett öp­pet lopp.

SPETSSTRIDEN

V86-1: En fel­fri 5 Fon­da Bo­ko och 6 Uc­cel­lo Jet är snab­ba och gör upp om spets. V86-2: 1 Drizz­le CC, 3 Wit­ty och 4 Hel­lo­i­se Bo­ko har al­la vi­sat start­snabb­het. V86-3: 2 Fairy­man är snabb men 3 Twigs Cea­sar tip­pas blå­sa för­bi in i sväng­en. V86-4: 2 Ex­ca­li­bur Si­su är snabb och bör spet­sa. 6 Tas­te­of­choco­la­ti­er ut­ma­nar. V86-5: 2 Ti­me is Mo­ney och 3 Hap­py Ours är snab­ba och gör upp förs­ta bi­ten.

V86-6: 1 Zol­cia var vass ut se­nast. 3 Re­gi­na Brod­da är ock­så snabb ut. V86-7: 1 Sa­pa­jou har bra spetschans. V86-8: 1 Lass Re­venue har bra spetschans. Han ut­ma­nas av 3 Ve­ne­er som är snabb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.