Dags för lax­ex­port till Ki­na

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

Ki­na och Nor­ge har enats om ett av­tal för lax­ex­port, nå­got som se­dan 2010 stop­pats som en re­ak­tion på Nor­ges val att ge ki­ne­sis­ka dis­si­den­ten Liu Xi­a­o­bo No­bels freds­pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.