Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* 23-åri­ga Ari­a­na Gran­de föd­des i Flo­ri­da och slog ige­nom som barn­stjär­na i Bro­ad­way-mu­si­ka­len 13. 2009 fick hon en roll i ung­doms­se­ri­en Victo­ri­ous på barn- och ung­doms­ka­na­len Nic­ke­lo­de­on.

* 2013 skiv­de­bu­te­ra­de hon med Yours truly och det se­nas­te, tred­je al­bu­met Dang­e­rous wo­man släpp­tes för­ra året. Hon har haft fle­ra hit­lå­tar som Bang bang och Lo­ve me har­der och hen­nes röst har jäm­förts med Ma­ri­ah Ca­rey och Whit­ney Houstons.

* Till skill­nad från stjär­nor som Tay­lor Swift har Gran­de in­te bru­tit helt med sin image som barn­stjär­na och en stor del av hen­nes publik be­står av unga tje­jer. De störs­ta fan­sen kal­lar sig ”ari­a­na­tors”.

* Ari­a­na Gran­de har sto­ra föl­jars­ka­ror på so­ci­a­la me­di­er. Med 106 mil­jo­ner föl­ja­re på Instagram är hon den tred­je mest följ­da per­so­nen i värl­den. Käl­la: AFP, SVT, Instagram

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.