Årets Mu­sik­hjäl­pen kom­mer till Umeå

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

RA­DIO: Årets upp­la­ga av Mu­sik­hjäl­pen sänds från Umeå, en­ligt Sve­ri­ges Ra­dio

Glas­bu­ren som pro­gram­le­dar­na bor i un­der vec­kan pla­ce­ras på Råd­hustor­get och di­rekt­sänd­ning­en på­går den 11–17 de­cem­ber i ra­dio och tv.

”Det känns ex­tra spän­nan­de att på vårt ti­on­de år åka norrut till Umeå som känns som en väl­digt le­van­de stad med ett rikt stu­dent­liv. Vi hop­pas att he­la sta­den slu­ter upp un­der vec­kan”, sä­ger Mu­sik­hjäl­pens pro­jekt­le­da­re Ju­lia Blom­berg i ett press­med­de­lan­de.

Vil­ka som le­der sänd­ning­en och till vil­ket än­da­mål de in­sam­la­de peng­ar­na går pre­sen­te­ras i höst.

För­ra året sän­des pro­gram­met från Stor­tor­get i Öre­bro och led­des av Kodjo Ako­lor, Litt­le Jin­der och How­lin’ Pel­le Al­mqvist. (TT)

Bild: JO­HAN NILSSON/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.