Pers­brandt ger en känga åt Gustafs­son

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Robert Gustafs­son hop­pa­de av Filip och Fred­riks

film pro­jekt Tårt­ge­ne­ra­len. Ma­nu­set höll in­te mått­tet, var för­kla­ring­en.

Rol­len togs över av Mi­kael Pers­brandt, som pas­sar på att ge en gli­ring åt Gustafs­son. ”Jag hör­de att nån tyck­te ma­nu­set ’in­te höll till­räck­lig ni­vå’”, skri­ver han på Instagram.

Pers­brandt, som en­ligt Filip och Fred­rik egent­li­gen var första­handsval, skri­ver vi­da­re:

”Den­na histo­ria om den svens­ka små­or­ten, dess be­folk­ning och de­ras dröm­mar och den all­de­les för­trol­lan­de Has­se P med sin sorg och sitt ve­mod och sin kamp för li­vet, troll­band mig för tre år se­dan. Nu har vi änt­li­gen tid att fil­ma den.”

Fil­men vän­tas få pre­miär i vin­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.