Ce­ci­lia Ud­dén får pub­li­cist­pris

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

RA­DIO: Ra­di­o­re­por­tern får Pub­li­cist­klub­bens sto­ra pris för 2017, skri­ver Pub­li­cist­klub­ben i ett press­med­de­lan­de.

”En de­tal­jer­nas mäs­ta­rin­na, med unik röst, må­lan­de språk och ett brin­nan­de en­ga­ge­mang som in­te läm­nar nå­gon lyss­na­re obe­rörd”, ly­der mo­ti­ve­ring­en.

Ud­dén har va­rit ut­ri­kes­kor­re­spon­dent för Sve­ri­ges Ra­dio i sam­man­lagt 20 år, fram­för allt i Mellanöstern. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.