Re­gis­sör hop­par av ef­ter fa­mil­jetra­ge­di

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Film­re­gis­sö­ren hop­par av den kom­man­de su­per­hjälte­fil­men Justice le­a­gue. Or­sa­ken är att Sny­der för­lo­ra­de sin 20-åri­ga dot­ter i mars och vill va­ra med si­na nä­ra och kä­ra.

– Jag ska va­ra med min fa­milj och mi­na barn som verk­li­gen be­hö­ver mig, sä­ger han till Hol­ly­wood Re­por­ter.

Fil­men sägs va­ra näs­tan klar och Sny­der er­sätts av re­gis­sö­ren och ma­nus­för­fat­ta­ren Joss Whe­don, som bland an­nat va­rit in­blan­dad i fle­ra Aveng­ers-fil­mer. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.