Trump lo­var att ”gö­ra allt”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

MELLANÖSTERN. En strim­ma av hopp tän­des när USA:S pre­si­dent Do­nald Trump un­der ett be­sök i Bet­le­hem lo­va­de att ”gö­ra allt” för att få till ett freds­av­tal mel­lan is­ra­e­ler och pa­les­ti­ni­er – och li­te se­na­re i Je­ru­sa­lem sa­de att bå­da si­dor är re­do för fred. Han ma­na­de bå­da si­dor att kom­pro­mis­sa.

– Med be­slut­sam­het, kom­pro­mis­ser och tron på att fre­den är möj­lig kan is­ra­e­ler och pa­les­ti­ni­er nå ett av­tal, slog han fast.

Men Trump de­la­de in­te med sig av någ­ra de­tal­jer om hur fre­den ska upp­nås. (TT)

FOTO: EVAN VUCCI/AP

Do­nald Trump in­för sitt tal på Is­ra­els mu­se­um i Je­ru­sa­lem. Någ­ra tim­mar tidigare ha­de han mött sin pa­les­tins­ka kol­le­ga Mahmud Ab­bas på Väst­ban­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.