Fak­ta: Någ­ra tidigare dåd i Storbritannien

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - KÄL­LA: AFP

2017, 22 mars: Fem män­ni­skor dö­das och över 50 ska­das när 52-åri­ge brit­ten Khalid Ma­sood kör på ett stort an­tal män­ni­skor på West­mins­ter Bridge i Lon­don.

2016, 16 ju­ni: Den brit­tis­ke par­la­ments­le­da­mo­ten och La­bour­po­li­ti­kern Jo Cox skjuts till döds av hö­gerex­tre­mis­ten Tho­mas Mair.

2013, 22 maj: Sol­da­ten Lee Rig­by huggs ihjäl av två män nä­ra en ar­mé­för­lägg­ning i Lon­don. Vitt­nen sä­ger att män­nen upp­ma­na­de dem att fil­ma och skrek ”Al­la­hu ak­bar” (Gud är stör­re).

2005, 7 ju­li: Fy­ra brit­tis­ka själv­mords­bom­ba­re, in­spi­re­ra­de av al-qai­da, ut­för at­tac­ker mot tun­nel­ba­ne­tåg och bus­sar i Lon­don. Över 50 män­ni­skor dö­das. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.