”För­bjud smit­tad kyck­ling”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

HÄL­SA. Det bor­de va­ra för­bju­det att säl­ja kyck­ling el­ler an­nan mat som ris­ke­rar att gö­ra män­ni­skor sju­ka. Det tyc­ker smitt­skyddslä­ka­ren Sig­nar Mä­ki­ta­lo som var­nar för cam­py­lo­bac­ter i svensk färsk kyck­ling.

Mä­ki­ta­lo vill att la­gen änd­ras och att det in­förs gräns­vär­den som för­bju­der pro­du­cen­ter att säl­ja kyck­ling om gräns­vär­det pas­se­ras.

– För som det är i dag kan Livs­me­dels­ver­ket ba­ra sä­ga ’Snäl­la livs­me­dels­in­du­strin, gör in­te folk sju­ka med er mat’, sä­ger han. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.