Väs­ka stäng­de Land­vet­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Land­vet­ters flyg­plats ut­an­för Gö­te­borg ut­rym­des och spär­ra­des av på i måndags kväll, se­dan en väs­ka med spår av spräng­äm­nen hit­tats i an­komst­hal­len.

Un­der nat­ten till i går kun­de Bom­skydds­grup­pen, som un­der­sök­te väs­kan som hittades vid in­for­ma­tions­dis­ken, kon­sta­te­ra att den in­te in­ne­höll nå­got far­ligt fö­re­mål.

Un­ge­fär 1 000 an­kom­man­de re­se­nä­rer fick sit­ta kvar på pla­nen och bus­sa­des se­dan till söd­ra si­dan av Land­vet­ter. Mel­lan 100 och 200 per­so­ner som skul­le fly­ga kom in­te iväg. (TT)

FOTO: ADAM IHSE/TT

Pas­sa­ge­ra­re tving­a­des ut­rym­ma Land­vet­ter ef­ter larm om en miss­tänkt väs­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.