Lammgam på ovan­ligt be­sök

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

NA­TUR. Få­gel­skå­da­ren trod­de knappt si­na ögon. I måndags sik­ta­des en lammgam väs­ter om Jön­kö­ping. Och i går gjor­des fler ob­ser­va­tio­ner, upp­ger SVT Jön­kö­ping med hän­vis­ning till na­tur­si­dan.se.

Det skul­le va­ra det förs­ta kän­da ob­ser­ve­ra­de be­sö­ket i Sve­ri­ge av ar­ten. Lammga­men bru­kar an­nars i Eu­ro­pa hål­la till i Al­per­na. Ny­li­gen gjor­des en ob­ser­va­tion i Dan­mark, nä­ra Öresund. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.