Åta­las för sex­o­fre­dan­de på fest

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. En tidigare kri­mi­nal­vår­da­re vid Ti­da­holmsan­stal­ten åta­las vid Ska­ra­borgs tings­rätt för sex­u­ellt ofre­dan­de. Det var un­der per­so­na­lens jul­fest på Stads­ho­tel­let i Ti­da­holm i de­cem­ber som man­nen gav sig på en kvinn­lig kol­le­ga, be­rät­tar P4 Ska­ra­borg.

Till­ta­get led­de till tu­mult då kvin­nan skrek och knuf­fa­de un­dan man­nen så att han föll över någ­ra sto­lar och bord.

Man­nan, som var be­ru­sad, gör vis­sa med­gi­van­den men var­ken er­kän­ner el­ler för­ne­kar brott. Man­nen har sagt upp sig från an­stal­ten. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.