Barn­lö­sa ki­ne­sis­ka par till Mal­mö

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SJUKVÅRD. Fem­tio ki­ne­sis­ka par om året ska få hjälp med as­si­ste­rad be­frukt­ning i Mal­mö. På grund av den tidigare ett­barns­po­li­ti­ken i Ki­na har många ki­ne­sis­ka kvin­nor fått si­na ägg­le­da­re av­klipp­ta ef­ter att de fött förs­ta bar­net. Nu vill de ha hjälp med att skaf­fa barn num­mer två.

Sek­tions­chef Mar­ga­re­ta Kit­lin­ski sä­ger till P4 Mal­mö­hus att det nya vård­ex­portav­ta­let in­te ska le­da till läng­re kö­er för skå­ning­ar­na.

– Det får ald­rig kroc­ka med det re­gi­o­na­la upp­drag vi har. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.