Slag med käpp – straff för sex

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Sha­ri­a­po­lis i den in­do­ne­sis­ka pro­vin­sen Aceh verk­stäl­ler straf­fet mot en av de två män, 20 och 23 år gam­la, som i för­ra vec­kan döm­des till 85 käppslag ef­ter att ha haft sex med varand­ra.

Aceh är den en­da pro­vin­sen i In­do­ne­si­en – värl­dens störs­ta mus­lims­ka land – där of­fent­li­ga pryg­ling­ar med käpp tillåts för sha­ri­abrott, som ex­em­pel­vis al­ko­hol­kon­sum­tion och olag­ligt spe­lan­de. La­gen som för­bju­der ho­mo­sex­u­el­la att ha sex in­för­des 2015 i Aceh, och pa­ret är de förs­ta per­so­ner­na som döms. (TT)

FOTO: HERI JUANDA/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.