I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EU. Le­dar­na för de sex län­der på Bal­kan som fort­fa­ran­de står ut­an­för EU hål­ler ar­bets­mid­dag i Brys­sel med EU:S ut­ri­kes­chef Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni.

NATO. Jens Stol­ten­berg hål­ler press­kon­fe­rens in­för topp­mö­tet.

BOVERKET. Bostad­s­och di­gi­ta­li­se­rings­mi­nis­ter Pe­ter Eriks­son (MP) pre­sen­te­rar Bo­ver­kets nya ge­ne­ral­di­rek­tör.

KIRUNAFLYTT. Den förs­ta av to­talt åt­ta kul­tur­bygg­na­der i Ki­ru­na flyt­tar till sin nya plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.