Ba­ga­re täv­lar med kaf­fe och cho­klad

Hallands Nyheter - - Tvguide -

I täv­ling­en ”Det sto­ra tårtsla­get” ska del­ta­gar­na an­vän­da kaf­fe och cho­klad i si­na ska­pel­ser. När de har gjort si­na tårt­skis­ser får de ve­ta att de ska by­ta idéer med varand­ra ge­nom lott­ning. Sju­an 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.