FRUKOSTFLÄTAN

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - Jo­han Eng­ström

VÅGRÄTT: 1. Dogm 7. För­vir­ring 8. Små­dum 10. Ky­ler 11. Ai­na på si­na håll 13. Rett ut här­van 15. Er­öv­ra 16. Ut­fö­ra år­jobb 18. Bön 20. Spår­del 22. Bil med trak­tor 23. La­ger LODRÄTT: 1. Kän­ne­teck­na 2. Tratt 3. Med Isol­de 4. Sågs man­na 5. Vir­ke 6. Släkt med dag 9. Kan vass va­ra en 12. De­kla­re­ra 14. Blev ta­gen 17. Vac­ker sten 19. Längs väg­kan­ten 21. Finns till just nu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.