Dan­ny sim­mar mot guld­me­dalj

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Täv­ling, dröm­mar och kul­turkroc­kar. Den au­stra­lis­ka dra­ma­se­ri­en ”Bar­racu­da” ut­spe­las till störs­ta de­len i sim­bas­säng­en.

Mi­ni­se­ri­en ”Bar­racu­da”, i fy­ra av­snitt, tar sin bör­jan 1996. Den be­gå­va­de 16-åri­ge sim­ma­ren Dan­ny Kel­ly (Eli­as An­ton) har vux­it upp i ett gre­kisk­skotskt ar­be­tar­klass­hem i Austra­li­en. Han stic­ker ut på den pre­stige­ful­la pri­vat­sko­lan Black­sto­ne Col­lege i Mel­bour­ne där han stu­de­rar med ett sport­sti­pen­di­um. De and­ra ele­ver­na gör li­vet surt för ho­nom, men Dan­ny har sik­tet helt in­ställt på att sim­ma sig till guld i OS 2000.

Den re­spek­te­ra­de trä­na­ren Frank Tor­ma (Matt Nab­le) tar ho­nom un­der si­na ving­ar, och kon­kur­ren­sen med vän­nen och elit­sim­ma­ren Martin Tay­lor (Ben Kin­don) spor­rar Dan­ny att för­sö­ka bli Austra­li­ens yngs­ta sim­stjär­na.

Se­ri­en byg­ger på en ro­man. Emi­lie Tör­nqvist

Foto: Match­box/abc

Vins­ten be­ty­der allt för Dan­ny Kel­ly som käm­par för att nå sim­top­pen i se­ri­en ”Bar­racu­da”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.