Va­le­rie flyt­tar ut från sin bror

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Nyskil­da ton­års­mam­man Va­le­rie flyt­tar in hos sin stru­li­ge bror i hopp om att star­ta ett nytt liv för sig själv och sin dot­ter. Kanske är li­te ka­os i var­da­gen ex­akt vad Va­le­rie be­hö­ver. Hon fes­tar med 20-åring­ar, skaf­far nya vänner och re­gi­stre­rar sig på en dej­tings­sajt. I tred­je sä­song­en av ko­me­di­se­ri­en ”Ca­su­al” har Va­le­rie be­slu­tat sig för att flyt­ta ut.

I hu­vud­rol­ler­na syns Mi­chae­la Watkins, Tom­my Dewey och Ta­ra Lyn­ne Barr. HBO NORDIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.