Vi kan hjäl­pa de fat­ti­ga –bör­ja re­dan i dag

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - klass 3:2 An­kar­sko­lan

FATTIGDOM. Vi tyc­ker att man ska hjäl­pa fat­ti­ga ge­nom att skän­ka mer peng­ar till de fat­ti­ga över he­la världen!

Vis­sa tyc­ker att det är me­nings­löst att hjäl­pa de fat­ti­ga, men det är in­te me­nings­löst. Tänk om du in­te ha­de råd att kö­pa mat, så hjälp de fat­ti­ga! Vi tyc­ker det­ta för al­la är li­ka vär­da och al­la ska ha det li­ka bra! Det är vik­tigt att kun­na kö­pa mat så man över­le­ver!

VI AN­SER ATT man mås­te skän­ka peng­ar så att al­la i he­la vär­den har råd med mat för att det är väl­digt vik­tigt! Vi menar att al­la är li­ka vär­da och al­la ska ha det li­ka bra.

Vi an­ser ock­så att al­la ska ha re­spekt för varand­ra! Även om vi är oli­ka el­ler gil­lar oli­ka sa­ker.

DET BE­TY­DER IN­TE att vis­sa är mind­re vär­da för det. Det som gör oss uni­ka är bra för oss! Det spe­lar ing­en roll om du är mörk­hy­ad el­ler ljus­hy­ad el­ler vil­ket land du kom­mer ifrån. Du kan bör­ja re­dan i dag! Vi upp­skat­tar om du bör­jar skän­ka peng­ar till fat­ti­ga över he­la vär­den.

Em­ma Strolz Jack Pilstrand

Bild: CLAUDIO BRESCIANI/TT

SKÄNK PENG­AR. Al­la bor­de få äta sig mät­ta tyc­ker tred­je­klas­sar­na och tyc­ker att vi al­la bor­de skän­ka peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.