Ta bort p-av­gif­ter­na

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - He­len Ja­son

på ”Stäng in­te Ny­ga­tan” (18/5).

FALKENBERG. Hål­ler med Ve­ro­ni­ka i den­na frå­ga, för­står att tan­ken är att ha en fla­nör av män­ni­skor med en le­van­de in­nerstad. Men om ni po­li­ti­ker vill det­ta så får ni då un­der den ti­den det är bil­fritt ta bort al­la par­ke­rings­av­gif­ter i he­la stan.

Då kan det bli bra !

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.