Be­håll växt­hu­sen!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VARBERG. To­kigt! be­håll växt­hu­sen ! Vi Var­bergs­bor är ju så stol­ta över al­la des­sa fro­di­ga, vack­ra och väl un­der­håll­na plan­te­ring­ar som om­ger oss och kom­mu­nens eget folk kan ock­så kän­na sig stol­ta , det är ju de som åstad­kom­mer det­ta. En stor eloge till al­la park­ar­be­ta­re, män som kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.