Slang­a­de ben­sin - för­sök­te mu­ta an­mä­la­re

Hallands Nyheter - - Varberg -

VÄRÖBACKA: Un­der ons­dags­kväl­len runt kloc­kan 23 såg en pri­vat­per­son hur någon slang­a­de driv­me­del från två gräv­ma­ski­ner ut­an­för Väröbacka. Den för­mo­da­de tju­ven åk­te iväg i en bil och an­mä­la­ren ring­de po­li­sen och följ­de ef­ter.

– Den fly­en­de man­nen stan­nar bi­len un­der fär­den och går fram till sin för­föl­ja­re och er­bju­der peng­ar om ing­en po­li­san­mä­lan görs, sä­ger Chris­ter Fux­borg, po­li­sens pressta­les­man.

Po­li­sen grep en man i 30-års­ål­dern i Kungs­bac­ka,men fler miss­tänks va­ra in­blan­da­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.