Kvin­na vräks - lät dju­ren baj­sa in­ne

Hallands Nyheter - - Varberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Un­der fle­ra års tid fick hun­dar­na bå­de kis­sa och baj­sa in­om­hus. Nu mås­te hy­res­vär­den sa­ne­ra lä­gen­he­ten för minst 100 000 kro­nor.

Det är en kvin­na i Varberg som un­der fle­ra års tid lå­tit si­na hun­dar, som mest sex styc­ken, kis­sa och baj­sa över­allt i lä­gen­he­ten. Det rap­por­te­rar Hem och Hy­ra. Hun­dar­nas av­fö­ring har lett till fukt­ska­dor på bå­de väg­gar och golv.

Även gran­nar ska ha kla­gat på stan­ken från lä­gen­he­ten. Hy­res­vär­den har fle­ra gång­er på­ta­lat pro­ble­met för kvin­nan. Hon har upp­gett att hon haft en tuff livs­si­tu­a­tion och där­för in­te kun­nat skö­ta lä­gen­he­ten.

HY­RES­VÄR­DEN UPP­SKAT­TAR att det kos­tar minst 100 000 kro­nor att sa­ne­ra lä­gen­he­ten. Bland an­nat ska uri­nen ha sjun­kit så långt in i be­tong­gol­vet att det mås­te sli­pas ner.

Hy­res­nämn­den i Gö­te­borg går på hy­res­vär­dens lin­je vil­ket in­ne­bär att kon­trak­tet med kvin­nan sägs upp. Kvin­nan får än­då upp­skov och får bo kvar till i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.