Dri­ver in­te frå­gan om fler tåg­stopp i Åsa

Hallands Nyheter - - Nyheter -

HAL­LAND: Kom­mun­sty­rel­sen i Kungs­bac­ka har be­slu­tat att in­te dri­va på frå­gan om fler tåg­stopp i Åsa. Det rap­por­te­rar P4 Hal­land.

– Det är in­te re­a­lis­tiskt att tå­gen från Kö­pen­hamn ska stan­na i Åsa, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Hans Fors­berg (M) till ra­di­on.

Han hän­vi­sar till ett av­tal med Hal­lands­tra­fi­ken som ba­ra med­ger ett stopp per kom­mun.

På and­ra sidan står Centerpartiet och Li­be­ra­ler­na som fö­re­språ­kar att al­la Öresunds­tåg ut­an­för rus­nings­tra­fik ska stan­na i Åsa.

– Det finns ett spår, det finns en sta­tion, det går tåg och män­ni­skor vill åka. Hur svårt kan det va­ra, sä­ger li­be­ra­len Tom­my Ryd­feldt i ett ut­ta­lan­de.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.