Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Vin­na­ren är den kom­mun som har lyc­kats bäst med att an­vän­da IT och di­gi­ta­li­se­ring­ens möj­lig­he­ter för att ut­veck­la verk­sam­he­ter­na, de­mo­kra­tin och kom­mu­nen som hel­het. * Ut­mär­kel­sen de­las ut, för ni­on­de året, un­der kva­li­tets­mäs­san på Gö­te­borgso­pe­ran den 14 no­vem­ber. * Bakom no­mi­ne­ring­ar­na står Sve­ri­ges kommuner och lands­ting, kva­li­tets­mäs­san, fi­nans­de­par­te­men­tet, Vin­no­va, PWC samt It&te­le­kom­fö­re­ta­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.