Flyg­plan flög lågt över Falkenberg

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FALKENBERG: Den ti­di­ga­re Hn-fo­to­gra­fen Hå­kan Johansson be­fann sig vid Staf­singe strand vid lunch­tid på ons­da­gen. Då fick han syn på nå­got märk­ligt:

– Det var ett stort flyg­plan som flög väl­digt lågt. Jag fick en käns­la att det var på väg ner för land­ning, att det kanske ha­ve­re­rat, sä­ger han.

Det vi­sa­de sig va­ra ett flyg från kust­be­vak­ning­en som Hå­kan Johansson och and­ra i Falkenberg sett.

– Vi har flu­git i om­rå­det vid den ti­den. Det hand­lar om en van­ligt ru­tin­patrul­le­ring där vi kol­lar från ol­ja i ha­vet till and­ra ty­per av ären­den, sä­ger Per­nil­la Öst­lund, kom­mu­ni­ka­tör på kust­be­vak­ning­en.

Fly­get de an­vänt är en KBV 503 som är 25,7 me­ter långa och har en ving­bredd på 27,4 me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.