Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Invigdes 2009 av då­va­ran­de nä­rings­mi­nis­ter Maud Olofs­son (C). De förs­ta åren gick verk­sam­he­ten li­te trögt. Från 2012 går verk­sam­he­ten med vinst.

* Lant­bruk kör in göd­sel till an­lägg­ning­en som blan­das med av­fall från bland an­nat fi­skin­du­stri, slaktav­fall, hund­mat el­ler an­nat. Ur pro­duk­tio­nen kom­mer bi­o­göd­sel och for­dons­bräns­le som säljs i tank­sta­tio­ner i Falkenberg. Flö­det tar ca 28 dygn.

* Äga­re till Gö­das­torp är Eon, Fal­ken­bergs kom­mun och Gekås.

* Pro­duk­tio­nen per år är 37 GWH vil­ket mot­sva­rar cir­ka 4 mil­jo­ner li­ter ben­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.