NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Flag­gan 7, Väk­ta­re­ga­tan 34B, Falkenberg. Säl­ja­re: Ka­rin Ing­e­gerd Ry­lan­der. Kö­pa­re: El­ton Co­laj och Flut­ra Bi­lal­li. Kö­pe­sum­ma: 2 135 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 952 000 (2015) kro­nor. Stran­ninge 2:8, Äng­ens Väg 10, Glom­men. Säl­ja­re: Bo Sten Inge­mar Holmgren. Kö­pa­re: Lis-britt Ing­e­gerd Holmgren. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 931 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.