HÖRT OCH HÄNT

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

För 15 år se­dan, 2002, av­slu­ta­des den 55:e filmfes­ti­va­len i Cannes. Re­gis­sö­ren Ro­man Po­lan­ski fick det fi­nas­te pri­set, Guld­pal­men, för sin film Pi­a­nis­ten som bygg­de på den polsk-ju­dis­ke mu­si­kern Wla­dislaw Szpil­mans själv­bi­o­gra­fi. Det näst fi­nas­te pri­set, Grand Prix, gick till fins­ke Aki Kau­ris­mä­ki för hans Man­nen ut­an min­ne, vars skå­de­spe­lers­ka Ka­ti Ou­ti­nen ock­så kam­ma­de hem det kvinn­li­ga hu­vud­rolls­pri­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.