Ni­na Le­kan­der

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Fyl­ler: 60 år den 27 maj. Gör: Jour­na­list och för­fat­ta­re.

Fa­milj: Man, vux­en son, tre bonus­barn och tre bonus­barn­barn. * Så fi­rar hon fö­del­se­da­gen: ”Vi fun­de­rar på att gif­ta oss, el­ler så vän­tar vi fem år till.” * Om att fyl­la 60: ”Det känns bra! Det var myc­ket vär­re att fyl­la 50.” * Last: ”Jag bör slu­ta rö­ka. Jag käm­par med el­ci­ga­ret­ter. Det går så­där.” * Värs­ta dö­da­ren av sex­lus­ten: ”Oför­må­gan att skäm­ta.” * Hem­lig dröm: ”Jag dröm­mer om att som­mar­vi­ka­ri­e­ra på ’Ring P1’. Jag äls­kar att ta­la med pen­sio­nä­rer!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.