26 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har och Vil­ma namns­dag. Vil­hel­mi­na är den fe­mi­ni­na for­men av Vil­helm, ett forn­tyskt namn sam­man­satt av or­den för vilja och hjälm. Nam­net kom till Sve­ri­ge på 1600-ta­let, och blev po­pu­lärt på 1800-ta­let. Om­kring 7 000 per­so­ner he­ter Vil­hel­mi­na, cir­ka 300 har det som till­tals­namn. Vil­ma, Wil­ma, är en kort­form av Vil­hel­mi­na. Det var 2016 det ti­on­de van­li­gas­te nam­net på ny­föd­da flic­kor, 587 styc­ken. Om­kring 18 000 bär nam­net och cir­ka 15 000 har det som förs­ta för­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.