Tung start i Tjec­ki­en för blå­gult

Hallands Nyheter - - Sporten - 010-471 51 61 jow@hn.se

En re­jäl skräll på fre­da­gen mot fa­vo­rittip­pa­de Finland. An­nars kan Sve­ri­ge glöm­ma Vm­slut­spe­let i Ita­li­en/bul­ga­ri­en näs­ta år ef­ter en tung start i Vm-kva­let i Tjec­ki­en.

För ef­ter odis­ku­tab­la 0–3 (19–25, 16–25, 20–25) mot värd­na­tio­nen i Sport­hall Kar­lo­vy Va­ry kan Sve­ri­ge nog glöm­ma möj­lig­he­ten att vin­na grup­pen och där­med ta en av de sex di­rekt­plat­ser­na till Vm-slut­spe­let.

I stäl­let får la­get in­rik­ta sig på andra­plat­sen vil­ket kva­li­fi­ce­rar la­get till den tred­je kvalom­gång­en den 11–16 ju­li där al­la grupptvå­or möts och grupp­seg­ra­ren se­dan kni­per den sista Vm-bil­jet­ten.

”I fem­te set in­le­der vi starkt och har 8-6 vid sid­byte, men där­ef­ter gör vi fle­ra enk­la miss­tag.”

ERIK SUNDBERG

MEN DÅ KRÄVS en helt an­nan in­sats mot Finland än den mot Tjec­ki­en där Sve­ri­ge, ut­an si­na stjär­nor Mar­cus Nils­son och Hyl­te/halm­stads pas­sa­re Dar­dan Lush­ta­ku, var chans­löst och kom fel in i mat­chen.

Då ha­de Sve­ri­ge i förs­ta kval­mat­chen i ons­dags mot Spa­ni­en fått med sig en po­äng ef­ter en knapp för­lust mot Spa­ni­en med 2–3 (19– 25, 25–22, 25–21, 16–26, 12–15).

DET HJÄLP­TE IN­TE att Fre­dric Gustavs­son. nu­me­ra i fins­ka Team Lak­ka­pää, dund­ra­de in 27 po­äng. Sve­ri­ge föll ef­ter en svag av­slut­ning.

– Vi gör ett helt okej första­set, men de spe­lar taj­ta­re och tar hem det rätt­vist. Se­dan kom­mer vi till­ba­ka och vin­ner bå­de and­ra och tred­je gans­ka en­kelt. I fjär­de vän­der de, sam­ti­digt som vi gör en rik­tig bot­te­nin­sats. I fem­te set in­le­der vi starkt och har 8-6 vid sid­byte, men där­ef­ter gör vi fle­ra enk­la miss­tag och då rin­ner det iväg snabbt, sum­me­ra­de lag­kap­ten Erik Sundberg till för­bun­dets hem­si­da.

Med klart tuf­fast mot­stånd i de tre förs­ta mat­cher­na åter­står se­dan be­tyd­ligt lät­ta­re Nor­dir­land och Cy­pern. Men då kan Vm-kva­let re­dan va­ra över för Sve­ri­ge.

JAN-OWE WIKSTRÖM

Bild: ROBERT BO­MAN/ARKIV

DEPPIGT. Det blev dubb­la Vm-kval­för­lus­ter för svens­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.