Tufft för FIK:S tje­jer i kva­let till lag-sm

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

För­ra sä­song­en vann Fal­ken­bergs IK di­vi­sion ett. Men i hel­gens kval till lag-sm-fi­na­len väg­de Fiktje­jer­na för lätt.

– Vi viss­te att det skul­le bli svårt, att vi var tvung­na till att ha al­la mar­gi­na­ler på vår si­da sa Fik-le­da­ren Lars Egerstad.

SÅ BLEV DET väl in­te. FIK slu­ta­de sist bland de sex la­gen och får bör­ja om i di­vi­sion ett näs­ta sä­song.

– Den se­ri­en blir nog så tuff. Ör­gryte, som in­te haft nå­got se­ri­e­lag på ett par år, sat­sar igen. Och den klub­ben har ju re­sur­ser.

FIK no­te­ra­des för en gren­se­ger. Til­de Johansson tog hem längd, på sam­ma no­te­ring (5,95) som två­an Ma­ja Nils­son, Mo­ta­la.

Til­de blev dess­utom tvåa på 400 m häck.

TVÅ ANDRAPLATSER BLEV det ock­så för FIK:S Eri­ca Lars­son, tvåa i bå­de ku­la och dis­kus.

– Och sen var det ro­ligt att se Malin Ram­ne­wall no­e­tar nytt per­son­ligt re­kord, när hon blev fy­ra på 200 me­ter, sa Lars Egerstad.

– Det är ba­ra att er­kän­na, vår lil­la klubb har in­te till­räck­lig bredd för att va­ra vass i al­la gre­nar. Men vi job­bar på det, lovade Egerstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.