Förs­ta för­lus­ten för Skrea på ett år

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 4 HAL­LAND: Skrea är in­te va­na att för­lo­ra. Men ef­ter 0–2 (0–2) mot Åsa fick la­get kän­na på det ock­så.

– Det är ba­ra att dep­pa ihop och kom­ma igen. Vi mås­te kun­na ta en för­lust, sa trä­na­ren Björn Samuelsson. Men det ha­de kun­nat gå an­norlun­da. – Åsa har tre-fy­ra chan­ser och gör två mål. Det var en kons­tig match och egent­li­gen gör vi allt rätt och föl­jer vår spel­plan, men vi får in­te in bol­len.

Skrea ha­de en jät­te­chans att ta led­ning­en i mat­chen när man till­döm­des en straff. Men Jo­nat­han Svens­son mis­sa­de.

– El­ler det var de­ras mål­vakt som gjor­de en väl­digt bra rädd­ning. Men ef­ter det sat­te Åsa två snab­ba och se­dan blev det gris­fot­boll, tyck­te Björn Samuelsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.