Änt­li­gen se­ger för Håff

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 4 HAL­LAND: Det dröj­de och det dröj­de. Men nu har Håff vun­nit en se­ri­e­match i fy­ran. Än­då såg det ut som om la­get skul­le få nöja sig med en po­äng. 1–0-må­let kom i den 91:a mi­nu­ten. – Det var en vik­tig se­ger för oss, sa trä­na­ren Stig Kris­tens­son. Mål­skytt var Kristof­fer Kull som nic­ka­de in Christop­her Win­rot­hs skarv på Sebastian Le­vins­sons in­lägg.

– Spe­let var an­nars gans­ka jämnt och böl­ja­de fram och till­ba­ka. VI är nor­malt gans­ka för­svars­star­ka och det var vi i dag ock­så, sa Stig.

Be­röm till mål­vak­ten Mar­tin Nils­son och Rasmus Ang­hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.