Årets mest spän­nan­de om­gång

Hallands Nyheter - - Sporten -

JENNIFER TILLMAN TRAVKUSK

(V75-1) gick hur bra som helst i lör­dags och var ju nä­ra en plats i Elit­lop­pet. Det känns gi­vet att spi­ka hen­ne. Dar­ling Horn­li­ne (V75-4) fun­kar i volt­start och har verk­li­gen va­rit bra på slu­tet. Nu går hon ner i klass, det är bra chans.

Nap­pa Scar (V75-5) har bli­vit här­dad i hår­da lopp och var vass då han vann års­de­bu­ten. Han är ett ro­ligt streck. Bar­ke­vious Min­go (V75-6) har gjort det strå­lan­de. Nu blir han li­te bort­glömd med bak­spår, det bör bli tem­po och han får där­med chan­sen.

Stäm­ning­en på Sol­val­la un­der Elit­lopps­hel­gen går in­te att upp­le­va någon an­nan­stans in­om tra­vet. Man blir jät­te­tag­gad som kusk och det känns även att häs­tar­na lyf­ter sig av stäm­ning­en. Det räc­ker ba­ra att vär­ma, man vill ald­rig läm­na ba­nan.

V75-1: 3 Wild Ho­ney

V75-2: 1, 3, 5, 6, 9, 11.

V75-3: 2, 3, 7, 8, 9.

V75-4: 11 Dar­ling Horn­li­ne.

V75-5: 1, 3, 6, 7

V75-6: 1, 2, 5, 6, 11, 12.

V75-7: 2, 6, 13, 15. 2880 ra­der, 1440 kro­nor V75-fi­na­ler­na un­der Elit­loppslör­da­gen är av hävd årets mest spän­nan­de. Klas­sen på lop­pen är sky­hög och om­sätt­ning­en bru­kar bli enorm, drygt 120 mil­jo­ner för­ra året. Sy­ste­met ra­mas in av två star­ka spi­kar, Wild Ho­ney gick bra i lör­dags och har en bra upp­gift i V75-1. Sau­veur var rug­gigt bra trots för­lus­ten i Öre­bro se­nast och han blir svårsla­gen i årets upp­la­ga av Har­per Ha­no­vers lopp (V75-7). Rap­por­ter­na sä­ger att det ska bli fint vä­der i hel­gen så det lär bli en enorm trav­fest på Sol­val­la. Per-an­ders Johansson per-an­ders.johansson@tt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.