LIL­LA SPELSKOLAN

Så fun­kar jack­pot

Hallands Nyheter - - Sporten -

EX­TRA MYC­KET Jack­pot kall­las det när vins­ten för sju rätt in­ne­hål­ler ex­tra myc­ket peng­ar. En jack­pot ska­pas ge­nom att peng­ar förs över från ti­di­ga­re V75-om­gång­ar. Det sker när ing­en spe­la­re pric­kar in sju rätt el­ler när ut­del­ning­en blir läg­re än 15 kro­nor (gäl­ler bå­de fem och sex rätt).

HÖGS­TA VINS­TEN Den hit­tills störs­ta V75-vins­ten kom 2010 då en en­da spe­la­re tog hem jack­po­ten på drygt 67,3 mil­jo­ner kro­nor. För­u­tom V75 kan det bli jack­pot även på V86, V64 och V65.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.