VI SOM VILL TILL SPETS

Hallands Nyheter - - Sporten -

V75-1. 2 Pa­tri­cia Ha­strup bör ta sig för­bi 1 Stel­la di Az­zur­ra. 5 Jeep­s­ter ut­ma­nar ut­i­från. Får

3 Wild Ho­ney ta över om hon körs of­fen­vit? Tvek­samt på kort.

V75-2. 1 Up­stream har in­te öpp­nat så vasst hit­tills men kan bätt­re. 2 Fi­da­gu UR kan öpp­na men 5 Rush­mo­re Fa­ce tar sig tro­li­gen för­bi. All­ra snab­bast är dock 6 Na­tio­nal Prin­ce. V75-3. 1 Ni­a­gara Bro­li­ne, 2 Hav­bergs Night och 3 Ia­go Zon är snab­ba. Ia­go är nog all­ra snab­bast om han fun­ge­rar. Ut­i­från kan

5 Flirt For­tu­na öpp­na och möj­ligt att även 8 Mal­kin tes­tar?

V75-4. 1 Joy de Castel­la är

snabb lik­som 3 Mus­te Ha­ve, 5 Ta­nya Gel och 6 Miss Ås­lan­da. All­ra snab­bast är tro­li­gen 7 La Di­va Ros­si som är spetsfa­vo­rit.

V75-5. 1 Bra­vo Na­va­ro­ne är snabb och för­sö­ker ta emot. Bå­de 2 Victor AU och 3 Re Doc är vas­sa. Re Doc är väl­digt svår att stå emot ef­ter en bit. Han är klar spetsfa­vo­rit.

V75-6. Tuff kör­ning att vän­ta.

1 Say that Again är snabb.

3 Väs­ter­bo Art­hur kan öpp­na,

4 She­riff Bi är myc­ket snabb lik­som 5 Mo­ni to Spa­re och fram­för allt 6 Drags­ter. Svår­be­dömt.

V75-7. 1 Sax­oi är bra ut men körs knap­past i spets. 2 US Ma­le EP tes­tar möj­li­gen. 3 Li­nus Boy kan öpp­na men det är än­då favorit på att 6 Ai­le­ron spet­sar me­dan 5 Bi­son Spi­ro är osä­ker i volt­start.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.