Stor­sats­ning läggs ner

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Net­flix-se­ri­en ”The get down” skro­tas ef­ter ba­ra en sä­song, skri­ver Va­ri­e­ty.

Den bom­bas­tis­ka rap-mu­si­ka­len som kret­sar kring hip­ho­pens fö­del­se i 70-ta­lets New York har in­te loc­kat till­räck­ligt många tit­ta­re, trots att ström­nings­tjäns­ten stor­sat­sat på se­ri­en.

Pro­jek­tet har kostat Net­flix 120 mil­jo­ner dol­lar vil­ket är tv-jät­tens dy­ras­te se­rie hit­tills.

”The get down” ska­pa­des av film­re­gis­sö­ren Baz Lu­hr­mann (”Den sto­re Gats­by”, ”Mou­lin rou­ge”), men pro­duk­tio­nen kan­ta­des av strul och för­se­ning­ar.

När se­ri­en väl ha­de premiär i au­gusti för­ra året fick den in­te li­ka bra mot­ta­gan­de som and­ra Net­flix-pro­jekt, som ”Oran­ge is the new black” och ”Strang­er things”, en­ligt Va­ri­e­ty.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.