Fak­ta: Top of the la­ke

Hallands Nyheter - - Kul­tur & Nö­je -

Vad: Dra­ma­se­rie ska­pad av Ja­ne Cam­pi­on och Ge­rard Lee. Pro­du­ce­rad av BBC Two i Stor­bri­tan­ni­en, BBC UKTV i Austra­li­en och Sun­dan­ce Chan­nel i USA. * Sä­song ett: Sän­des 2013 och hand­la­de om hur po­li­sen Ro­bin Grif­fin (Eli­sa­beth Moss) ut­re­der en gra­vid tolvå­rings för­svin­nan­de i Nya Ze­e­land. * Sä­song två: Ut­spe­las fy­ra år ef­ter den förs­ta sä­song­en och kret­sar kring en oi­den­ti­fi­e­rad asi­a­tisk kvin­na som hit­tas död på Bon­di Be­ach i Syd­ney. * Skå­de­spe­la­re: Eli­sa­beth Moss, Ni­co­le Kid­man, Gwen­do­li­ne Christie, Da­vid Den­cik med fle­ra. *

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.