Fak­ta:

Jo­el Kin­na­man

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Född: 1979.

* Bak­grund: Stu­de­ra­de vid Te­a­ter­hög­sko­lan i Mal­mö och ar­be­ta­de se­dan på Gö­te­borgs stads­tea­ter. Film­de­bu­te­ra­de 2002 i Den osyn­li­ge och no­mi­ne­ra­des till en Guld­bag­ge 2008 för bäs­ta bi­roll i Jo­han Falk – Grup­pen för sär­skil­da in­sat­ser.

* Ge­nom­brot­tet kom med rol­len som JW i Snab­ba cash 2010, för vil­ken han även vann en Guld­bag­ge för bäs­ta man­li­ga hu­vud­roll. De se­nas­te åren har han med­ver­kat i fle­ra sto­ra, in­ter­na­tio­nel­la pro­duk­tio­ner som tv­se­ri­en The kil­ling, Ro­bocop, Run all night och Sui­ci­de squad.

* Ak­tu­ell: I fem­te sä­song­en av House of cards som bör­jar sän­das på Net­flix den 30 maj. Källa: SFI, Imdb

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.