Trump: Al­la mås­te be­ta­la för Na­to

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■EU/USA. Vid in­gång­en till Na­tos nya hög­kvar­ter i nord­öst­ra Brys­sel val­de den nye Usa-pre­si­den­ten att tungt be­to­na två hu­vud­äm­nen när de 28 med­lems­län­der­nas le­da­re in­vig­de mil­jard­byg­get.

Te­ma ett var ter­rorn – som Trump ex­emp­li­fi­e­ra­de med at­tac­ken i Man­ches­ter i mån­dags.

Te­ma två var Na­tos kost­na­der – där pre­si­den­ten upp­re­pa­de sin åsikt om de Na­to-län­der som in­te nått upp i för­svars­al­li­an­sens mål­sätt­ning om att läg­ga minst två pro­cent på för­sva­ret. (TT)

FOTO: EVAN VUCC/AP/TT

USA:S pre­si­dent Do­nald Trump, Na­to­che­fen Jens Stol­ten­berg och Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel på väg till Na­tomö­tet i Brys­sel i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.