Mau­no Ko­i­visto jord­fäs­tes

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■FINLAND. Pre­si­dent Mau­no Ko­i­vistos jord­fäst­ning hölls i går i Helsing­fors dom­kyr­ka. Hans nä­ra an­hö­ri­ga, stats­led­ning­en och 500 in­bjud­na gäs­ter del­tog i ce­re­mo­nin.

Fin­lands nu­va­ran­de pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö sa­de i sitt min­nestal att det uni­ka med Ko­i­visto in­te var att han kän­de fol­ket ut­an att fol­ket kän­de ho­nom, en­ligt ny­hets­by­rån FNB.

Kor­te­ge­vä­gen gick från Dom­kyr­kan till San­dudds be­grav­nings­plats.

Ko­i­visto var Fin­lands ni­on­de pre­si­dent 1982– 1994. Han av­led den 12 maj vid 93 års ål­der. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.