Höll svens­ka fång­en – er­kän­ner

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■BROTT. En 44-årig man våld­tog och tor­te­ra­de en ung svensk fo­to­mo­dell när han un­der ett halv­års tid höll hen­ne fång­en i Ita­li­en. Nu döms han till fäng­el­se ef­ter ett plöts­ligt er­kän­nan­de.

Han döms till 16 år och fy­ra må­na­ders fäng­el­se, skri­ver Kvälls­pos­ten. Han döm­des mot sitt ne­kan­de i en läg­re in­stans i sep­tem­ber och över­ras­ka­de för­ra vec­kan med att plöts­ligt ta till­ba­ka sitt över­kla­gan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.