Säll­synt hajtätt vid Ka­li­for­ni­ens kust

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■Någ­ra av den ame­ri­kans­ka väst­kus­tens bäs­ta strän­der finns i söd­ra Ka­li­for­ni­en. Men vit­ha­jar som floc­kas un­der ytan får många sur­fa­re och sim­ma­re att stan­na på land. ”Lyst­ring, lyst­ring! Din pad­del­brä­da är om­ring­ad av runt 15 vit­ha­jar. Läm­na vatt­net lugnt och stil­la.” Var­ning­en spreds ny­li­gen från he­li­kopt­rar över Ka­li­for­ni­ens söd­ra de­lar där fle­ra ha­job­ser­va­tio­ner ska­pat oro. Bil­den här in­till är ta­gen från he­li­kop­ter vid Da­na Po­int.

”Det är väl­digt unikt att så många vit­ha­jar är sam­la­de på sam­ma plats”, sä­ger Ing­er Näslund, havs­ex­pert på Världs­na­tur­fon­den. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.