Nord­ko­rea: Pre­si­den­ten en ”hyn­da”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■NORD­KO­REA/SYDKOREA. Nord­ko­re­ans­ka me­di­er häck­lar Syd­ko­re­as av­sat­ta pre­si­dent Park Geun­hye som står in­för rät­ta för kor­rup­tion och makt­miss­bruk. Den stat­li­ga tid­ning­en Ro­dong Sin­mun skri­ver i en ar­ti­kel att ”hyn­dan Park Geun-hye” ser ”pa­te­tisk” ut, och att hon är en för­rä­da­re som har en ”skam­lös” in­ställ­ning till brot­ten hon an­kla­gas för.

Den kon­ser­va­ti­va Park Geun-hye höll en hård lin­je mot Nord­ko­rea un­der sin tid vid mak­ten. Nord­ko­re­as of­fi­ci­el­la ny­hets­by­rå KCNA be­skrev hen­ne of­ta som ”häx­an från Chong­wa­dae”, Syd­ko­re­as pre­si­dent­pa­lats. (TT-AFP)

FOTO: PABLO MARTINEZ MONSIVAIS/AP

Pre­si­dent Do­nald Trump och vice­pre­si­dent Mi­ke Pence häl­sar på Har­ley-da­vid­son-che­fen Matt­hew S Le­va­tich ti­di­ga­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.